View the full site

Not 2

Antalet institutionella investerare avser antalet investerarorganisationer som Triton har en relation till och inte det totala antalet investerare. En institutionell investerare investerar ofta genom ett flertal olika enheter varför antalet enheter överstiger ovan nämnda antal.